Starosti nechajte vývojárom

Vývoj elektroniky

Robíme návrh a vývoj elektronických obvodov na zakázku. S vývojom elektroniky máme už viac ako 10 ročné skúsenosti.

Ako sa vývoj vašej elektroniky začne

Vývoj elektroniky sa začína presným definovaním požiadaviek a funkcií, ktoré má vyvíjaná elektronika spĺňať.
Zadanie je komunikované so zákazníkom a spravidla je písomnou súčasťou cenovej ponuky a objednávky.
V našej spoločnosti sa držíme hesla: "Jednoznačné zadanie šetrí čas a peniaze."

Z papiera do počítača a na dosku plošného spoja

Na začiatku vývoja elektroniky robíme detailnú analýzu kritických častí systému, kreslíme blokové schémy, hľadáme optimálne, spoľahlivé a robusné riešenie. Následne sa nakreslí schéma zapojenia, počítajú sa napätia, prúdy, výkonové straty, v prípade digitálnej techniky výpočtový výkon procesora, komunikačnú rýchlosť na zberniciach a podobne.
Niekedy je výhodné urobiť testovacie plošné spoje na ktorých sa odladia jednotlivé elektronické obvody. Získané informácie sa následne uplatnia pri návrhu a výrobe finálnej elektroniky podľa zadania.
Túto fázu vývoja rozhodne nie je dobré podceňovať. Práve tu sa rozhoduje o tom aký bude výsledný produkt robusný a spoľahlivý.

Programovanie a odlaďovanie

Digitálna elektronika vyrábaná na zakázku väčšinou obsahuje mikrokontrolér. Mikroprocesor sa vyberá tak aby bol vždy optimálny pomer cena/výkon. Preto v našich návrhoch nájdete 8 bitové aj 32 bitové mikroprocesory. Firmware programujeme v ANSI C. Na programovanie spravidla používame vývojové prostredie výrobcu daného mikroprocesoru. Zameriavame sa na ST, Microchip, Cypress a pod. Firmware sa odlaďuje už na finálnom hardware. Prvé testovania prebiehajú už počas vývoja. Ideálne je simulovať plnú prevádzku zariadenia už pri jeho samotnom vývoji. Odladený prototyp dostane zákazník na testovanie v ostrej prevádzke.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca je povinný preukázať zhodu svojho výrobku s požiadavkami príslušných európskych smerníc a vystaviť ES prehlásenie o zhode. U autorizovaných inštitúciach zabezpečíme všetky potrebné skúšky k tomu aby sa váš výrobok mohol hrdiť CE značkou a mohol tak byť uvedený na trh.

Výrobná dokumentácia

Návod na použitie je neoodeliteľnou súčasťou každého výrobku. Bez návodu na použitie nie je možné urobiť vyhlásenie o zhode výrobku. Pri písaní návodu na použitie je potrebné dodržať normu STN EN 82079-1 ktorá hovorí o tom, čo všetko musí návod na použitie obsahovať. Grafická podoba návodu na použitie je väčšinou na strane zákazníka. Pokiaľ je predmetom objednávky kompletná technická výrobná dokumentácia ako sú gerber data, schéma zapojenia, zdrojový kód firmware a pod. bude vám celá odovzdaná.

Odovzdaním výrobku to nekončí

Našim cieľom nie je odovzdanie funkčného prototypu a výrobnej dokumentácie zákazníkovi, ale to aby sa produkt dobre predával a mal svojich spokojných užívateľov.

 


Copyright © 2018 2M Company®