Starosti nechajte vývojárom

Výroba a odladenie prototypu

Výroba a odladenie prototypu je bezpochyby z pohľadu vývojového inžiniera najzaujímavejšie obdobie vývoja produktu. Je to fáza vývoja kde výsledný produkt "ožíva".

Požiadavky a predstavy zákazníka sa pretavia do zadania, ktoré popisuje funkcie a chovanie výsledného produktu.

Vytvorí sa schéma zapojenia, vyberú sa súčiastky kde dávame veľký dôraz na dostupnosť, parametre a cenu. Na tvorbu schémy zapojenia a následne dosky plošného spoja využívame Altium CircuitStudio

Vyhotovenia schémy zapojenia:
schema zapojenia

Následne návrh plošného spoja:
Doska plosneho spoja

Finálny návrh dosky plošného spoja prototypu:
Finalny navrh

Z finálneho návrhu dosky plošného spoja sa vygenerujú Gerber data, pomocou ktorých sa vyrobí doska plošného spoja. Na výrobu plošných spojov používame overených a skúsených výrobcov.

Po vyrobení dosky plošného spoja sa musí táto doska osadiť súčiastkami. Pokiaľ je to cenovo výhodnejšie prototypová doska sa osadí ručne. Prototypová doska slúži pre vývojového inžiniera ako nástroj pre odladenie firmware.

Odladením prototypovej dosky a po odsúhlasení zákazníkom sa vyrobí overovacia séria (spravidla 5 - 20 ks) výrobkov. Overovacia séria sa vyrába takými istými techologickými postupmi ako bude prebiehať sériová výroba. Je dobrým zvykom dať niekoľko kusov testovať aj prvým zákazníkom aby bolo možné reagovať na ich spätnú väzbu.

Pokiaľ je všetko v poriadku a testovací zákazníci sú spokojní, vyrobí sa prvá séria výrobkov. Spravdila sa jedná rádovo o desiatky až stovky kusov. Vyvinie sa metóda testovania, prípadne testovací prípravok pomocou ktorého sa bude v sériovej výrobe testovať funkčnosť výrobku.

Podpora výrobku. Hľadanie náhrad, vylepšenia a ďalšie verzie výrobku na základe požiadaviek trhu.

 


Copyright © 2018 2M Company®